Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 15 november 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
15 nov. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -15-11-2007; Duin en Beek, Park Brederode-2007-10-11
  • -verbetervoorstellen afvalscheiding-Opheffing gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Zuid-Kennemerland-raadsvoorstel vaststelling wijzigingsplan 'Meer en Berg IV' en uitwerkingsplan 'Duin en Beek'-antwoord op klachtbrief 2007015157 over te hard rijden op de Vogelenzangseduinweg-november 2007-evaluatie papieremmer en verbetervoorstellen afvalinzameling 2007-inspraakreactie vereniging marinehospitaalterrein, commissie grondgebied 11/10/2007-vragen en opmerkingen t.a.v. de verkeersveiligheid Vogelenzangseduinweg-Klacht van de heer A. Mense inzake verkeer Vogelenzangseduinweg-2007017723 Raadsvoorstel verbetervoorstellen afvalscheiding / keuze inspraakprocedure-Raadsvoorstel vaststelling uitwerkingsplan "Duin en Beek" no 2007014632