Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 05 november 2009 20:45:00

Algemene vergader informatie

Datum:
05 nov. 2009, 20:45
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -1- voornemens te zijn wethouder mw. A.M.C. Schep opdracht te geven om onderhandelingen te voeren met de Stichting Vrienden van de Hertenkamp met als doel te komen tot een nieuwe beheersovereenkomst voor de lange termijn; 2- voornemens te zijn wethouder mw. A.M.C. Schep opdracht te geven om onderhandelingen te voeren met de Stichting Vrienden van de Hertenkamp met als doel de tijdelijke terugkeer van de huidige beheerder voor de korte termijn;3. 3- over zijn voornemen het gevoelen van de besl-aftreden R.J.G. Smit, aantreden H. Hemmes-De heer R.P. Hofland, geboren 21 december 1945, aanstellen in dienst van de gemeente Bloemendaal gedurende 36 uur per week voor onbepaalde tijd. Betrokkene bij indiensttreding een salaris te bieden in BBRAschaal 4 van netto EUR 1.138,95 inclusief de vergoeding voor onregelmatige diensten.-ondertekende beheersovereenkomst-oprichtingsstatuten en beheersovereenkomst hertenkamp-notitie over hertenkamp-financieel overzicht-advies-oprichten stichting vrienden van het hertenkamp-1992/12/02-aanstellingsbrief D. Verkaik-Verkaik, D., aanstellen-In de deelbegroting is voor de uitvoerende werkzaamheden 1524 uur geraamd waarvan 424 uur voor de weekenddiensten. In uw bezuinigingsvoorstel is aangegeven een bezuiniging van 45.000,- zijnde een loonpost. Een keuze in deze kan niet gemaakt worden daar het niet mogelijk is in de uitvoering (loon) te bezuinigen, daar de activiteiten nauw verbonden zijn aan het exploiteren van een Hertenkamp. Handhaving van het Hertenkamp zonder beheerder kan alleen maar in sterk afgeslankte vorm, d.w.z. al-invulling vacature verzorger hertenkamp-Keuzenotitie over beheer van de Hertenkamp in het Bloemendaalse Bos-inleidende informatie tbv gesprek met wethouder Schep