Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 15 januari 2009 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
15 jan. 2009, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2009-01-15-2009-01-15-2009-01-15-2008-12-04, welstandsnota
  • -Keuze voor ontwikkelingsrichting gemeentelijke structuurvisie-1. In principe positief over een verkeersontsluiting voor Park Brederode via de 19e eeuwse entree en de daarvoor op te starten Wro procedure; 2. De gewijzigde verkeersontsluiting, de poort, de toegangsweg en het hoofdgebouw in een herziening van bestemmingsplan "Meer en Berg" op te nemen (partiële herziening); 3. Bij de eventuele aanleg van een rotonde in de Brederodelaan (kruising Wietze Noormanlaan - Duinlustparkweg) - deze zonder aansluiting op Park Brederode uit te voeren; 4. Over dit bes-Welstandsnota 2008-inspraakreactie raadscommissie Grondgebied dd 15/01/2009-inspraakreactie raadscommissie Grondgebied dd 15/01/2009-Raadsvoorstel Keuze voor ontwikkelingsrichting