Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 18 juni 2009 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
18 jun. 2009, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2009-06-18-2009-06-18-2009-05-18
  • -raadsvoorstel jaarverslag en -rekening Bloemendaal 2008-Jaarverslag en -rekening 2008 Bloemendaal-Het college besluit: 1. het concept-raadsvoorstel en - besluit 'Vaststelling Beheersverordening Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal 2009' vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad; 2. het Uitvoeringsbesluit Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal 2009 vast te stellen. -De Beheersverordening Algemene begraafplaatsen bevat verschillende regels die de gemeente hanteert voor de instandhouding en de dienstverlening op de gemeentelijke begraafplaatsen. In het kader van de fusie van Bloemendaal met Bennebroek is een nieuwe beheersverordening Algemene begraafplaatsen Bloemendaal 2009 opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor tot vaststelling van de nieuwe verordening over te gaan.-Standpuntbepaling raad over Terugverkoop moestuin Sint Lucia Klooster te Bennebroek-Collegeprogramma 2009 - 2014 en Kadernota 2010-1. Het collegeprogramma 2009 - 2014 vast te stellen; 2. De Kadernota 2010, met daarin verwerkt de financiële doorwerking van het collegeprogramma, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.-1. het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad; 2. het milieujaarverslag na vaststelling door de raad te zenden aan de VROM-Inspectie Noord-West; 3. vervolgens derden te informeren middels de gemeentelijke advertentie en door plaatsing van het milieujaarverslag op de gemeentelijke website -Voorgesteld wordt het milieujaarverslag over 2008 vast te stellen.-Het college besluit: 1. Kunststof verpakkingen aan te wijzen als afzonderlijk in te zamelen afvalstof; 2. de vanaf 1 januari 2010 verplichte gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen in te vullen door kunststof verpakkingen maandelijks huis-aan-huis in zakken in te zamelen; 3. de inzameling van kunststof verpakkingen uit te besteden; 4. de inzameling 2009 te starten; 5. na één jaar de inzameling te evalueren; 6. de raad te informeren.-april 2009-Jaarverslag en jaarrekening 2008 gemeente Bloemendaal-ontwerp-kaart-programmarekening 2008 gemeente Bennebroek-Uitvoeringsbesluit Algemene Begraafplaats Bloemendaal 2008-aanwijzingsbesluit afzonderlijke inzameling kunststof verpakkingen Bloemendaal 2009-Het milieujaarverslag geeft een overzicht van de uitvoering van het milieubeleid van Bloemendaal en Bennebroek in 2008.-voorbeeldfolder start inzamelen kunststof dmv halen-bestuurlijke samenvatting onderzoeksrapport gemeentelijke inzameling kunststof verpakkingen-onderzoek gemeentelijke inzameling kunststof verpakkingen-Vlaggenmasten (concept)-definitief rapport dd 26/05/2009 Appartementen complexen Vogelenzang