Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 11 maart 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
11 mrt. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2010-03-11-Commissieagenda-2010-02-11
  • -Notitie participatievormen Haringbuys-Bijlage 1, Participatie Haringbuys- spelregels voor coproductie met burgers-Formulier voor het melden van werkzaamheden aan telecommunicatienetwerken in de gemeente op grond van de Telecommunicatiewet en de Telecommunicatieverordening Bloemendaal 2010-formulier volgens artikel 3 van de Telecommunicatieverordening Bloemendaal 2010 voor het melden van storingswekzaamheden aan openbare netwerken-uitspraak rechtbank, H. Copier-herziening model telecommunicatieverordening, ledenbrief 10/011-Afvalbeleidsplan Bloemendaal 2011-2014, definitieve versie-Beantwoording vragen Commissie Grond inzake ontwerp bestemmingsplan De Geestgronden-plankaart Het Naaldenveld 1993, 1e herziening, definitief, 20100111 BP Naaldenveld 1e herziening-lijnen 1op1000 A3 -Zienswijze tegen naschoolse opvang in clubegbouw AMHC Rood-Wit, ontwerpbestemmingsplan Het Naaldenveld 1993, 1e herziening-Stedenbouwkundig Programma van Eisen Haringbuys i.e. Kaders en voorschriften conform opdracht aan het college bij motie van 17 september 2009-Telecommunicatieverordening Bloemendaal 2010-plan van aanpak Ontwikkeling Haringbuys-natuurtoets renovatie clubhuis hockeyclub Rood-Wit, Aerdenhout-voorontwerpbestemmingsplan Het Naaldenveld 1993, 1e herziening-inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Het Naaldenveld 1993, namens J.V.P.J. Brada, M.W. Floris en K.J. Storm en Stichting 't Naaldenveld-1993, eerste herziening; wateradvies Hoogheemraadschap van Rijnland-reactie op voorontwerpbestemmingsplan "Het Naaldenveld 1993, 1e herziening": geen aanleiding tot maken van opmerkingen-toelichting, regels en plankaart, september 2009-Haringbuys gebied-verzoek aanpassing Stedenbouwkundig Programma van Eisen-dakkapel Jan van Galenlaan 13-ontwerp verbeelding-Nota van beantwoording voorontwerp bestemmingsplan De Geestgronden-naschoolse opvang in clubgebouw AMHC Rood-Wit, Zwaluwenweg 11 te Aerdenhout-onderzoek structuurvisie-lijst van toezeggingen februari 2010-Coordinatie vergunningen ter uitvoering van bestemmingsplan Meer en Berg-Ontwerpbestemmingsplan 'Het Naaldenveld 1993, 1e herziening