VergaderingVergadering van Commissie Grondgebied
Datum: 19-05-2011 18:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer W.G. Brussaard
Griffier: De heer G.J. de Graaf
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage