Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 10 januari 2013 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
10 jan. 2013, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Beknopt verslag cie grondgebied 13 en 19 december 2012
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Lijst van toezeggingen januari 2013
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:19:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:31:15 Download Afspelen
  Fragment 2 00:21:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Raadsvoorstel Plan van Aanpak Duurzame Landgoederenzone-Plan van Aanpak Duurzame Landgoederenzone
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:42:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Overveen. voorstel om in te stemmen met ontwerp en inspraak- en vooroverlegreacties vast te stellen.-toelichting en nota van inspraak-planregels-verbeelding noord-verbeelding zuid-oost-verbeelding zuid-west-ontwikkelingen parkeerplaatsen-Meijer, L., perceel Militairenweg 2-verzoek wijzigen en verplaatsen bouwvlak van woongebouw Bloemendaalseweg 166-verzoek wijzigen Zandvoorterpad 1 begane grond tot woonbestemming-zijkant van het huis niet aanduinen als tuin-inspraakreactie-voorontwerp bestemmingsplan Overveen-Inspraakreactie namens Nederlands Monumentenbezit B.V. van het voorontwerpbestemmingsplan Overveen 2012-Moons, C.Y.M.-provincie Noord-Holland-geen aanleiding tot opmerkingen-Kennisgeving dat geen gebruik wordt gemaakt van inspraak op bestemmingsplan Overveen 2012-voorlopig wateradvies
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:24:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • -raadsvoorstel Mobiliteitsfonds-bijlagen A bij raadsvoorstel 2012071774 (Mobiliteitsfonds)-bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:06 Download Afspelen
  Fragment 2 00:37:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Stukken volgen z.s.m.
 • 15 Stand van zaken projecten

  Informatie en oriëntatie
  -Projecten overzicht 10 januari 2013 tbv Cie GG
 • 16 Mededelingen college van B&W

  Informatie en oriëntatie

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen