VergaderingVergadering van Commissie Grondgebied
Datum: 12-12-2013 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
Voorzitter: de heer W.G. Brussaard
Griffier: Mevrouw K.A. van der Pas
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage