VergaderingVergadering van Commissie Grondgebied
Datum: 07-05-2019 20:00:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
2
2
1
2
1
7
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage