VergaderingVergadering van Commissie Grondgebied
Datum: 20-10-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
5
2
1
1
0
1
0
0
2
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage