Commissie Samenleving 06 februari 2008 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -2008-02-06-2008-01-16-Agenda commissie Samenleving 6 februari 2008-Agenda Vergadering Agendacommissie 29-01-2008-2008-02-06
    laden...
  • -Het college: 1. neemt kennis van de brief van de Minister voor Jeugd en Gezin aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dd. 16 november 2007 over de Centra voor Jeugd en Gezin en de regierol van de gemeente, 2. gaat akkoord met de regionale uitgangspunten voor de Centra voor Jeugd en Gezin in Zuid-Kennemerland en 3. besluit het onder 1. en 2. genoemde voor te leggen aan de commissie Samenleving.-opdracht onderzoek subsidie Welzijn Bloemendaal-bijlage verslag cie samenleving 2008-01-16-basisuitgangspunten-onderzoek ‘omvormen stichting Welzijn Bloemendaal’ tot brede welzijnsinstelling-verbeterproject automatisering sociale zaken-verbeterproject automatisering sociale zaken-verlening op grond van Tijdelijke Regeling CJG, objectnummer 493346-benoeming belangrijke aspecten uit het beleidsprogrmma "Alle kansen voor alle kinderen"
    laden...