Commissie Samenleving 11 juni 2008 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -2008-06-11-2008-06-11-2008-06-11-2008-05-14
    laden...
  • -toekomst, 1e notitie-Het college stelt het raadsvoorstel vast en legt het voor aan commissies en raad.-uitgangspunten notitie-Jaarrekening 2007 raadsvoorstel-Vaststelling verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2009.-Gemeenten zijn op basis van de Wet collectieve preventie (Wcpv) verplicht om iedere vier jaar een Nota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Het is van belang dat de raad van tevoren, door middel van een bestuursopdracht de kaders van de nota vaststelt. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de bestuursopdracht vast te stellen.-presentatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Hulp bij het huishouden, De indicatiestelling-inhoudsopgave jaarrekening Commissie Samenleving-raads- en cie- vergaderingen-Protocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2007 van de gemeente bloemendaal-Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ), marap-4/2007 versie definitief-Bestuursopdracht Bloemendaals Centrum Jeugd en Gezin, uitgangspunten notitie-Jaarverslag & Jaarrekening 2007-Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid-WMO / Huishoudelijke Zorg; tbv commissie Samenleving-normenkader gemeente Bloemendaal-aandacht, ondersteuning, bescherming en toezicht-Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2008 no. 2008008176-Raadsvoorstel gemeenterekening 2007 no. 2008008751-Jaarverslag 2007 en Marap 4e kwartaal 2007 Intergemeentelijke sociale dienst No 2008009361-Beantwoording vragen over indicatiestelling WMO/ Huishoudelijke zorg-Vaststelling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2009-Vaststellen uitgangspunten voor het Bloemendaals Centrum voor Jeugd en Gezin-Vaststellen bestuursopdracht Nota lokaal gezondheidsbeleid
    laden...