Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Samenleving, 12 maart 2008 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
12 mrt. 2008, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2008-03-12-2008-02-06-2008-02-06-2008-03-12-Bergweg 1a, plaatsen lichtmasten
  • -verlenen privaatrechtelijke toestemming voor uitbreiding verlichting kunstgrasvelden invoeren gemeentegaranties voor sportverenigingen-aandacht aan sportcomplexen van de drie hockeyverenigingen, met name het kunstgras. twintigtal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan-Het college besluit: 1. een mobiel jeugdhonk aan te schaffen in de vorm van een bus. 2. twee jongerenwerkers tijdelijk in te huren voor 6 uur per week 3. de aanschaf van de bus, de exploitatie en de kosten van het inhuren van de jongerenwerkers te financieren uit het budget Wmo. 4. het onder 1. 2. en 3. genoemde voor te leggen aan de commissie Samenleving.-besluit: vast te stellen de volgende verordening: Beheersverordening Algemene Begraafplaats Bloemendaal 2008-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en -besluit "Vaststelling nieuwe Beheersverordening Algemene Begraafplaats Bloemendaal 2008" vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-Gecombineerde actielijst raad en cie maart-verzoek vergunning Mixed Hockey Club HBS-verzoek vergunning AMHC Rood-Wit-verzoek vergunning Hockeyclub Bloemendaal-verzoek uitvoeren faciliterend beleid miv seizoen 2008/2009-overlast-Raadsvoorstel Vaststellen beheersverordening Algemene begraafplaats Bloemendaal 2008 no 2008000726-Raadsvoorstel verlenen privaatrechtelijke toestemming voor uitbreiding verlichting kunstgrasvelden; invoeren gemeentegaranties voor sportverenigingen no 2008003623-B&Wvoorstel en -besluit Mobiel Jeugdhonk en jongerenwerk no 2008002853

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen