Commissie Samenleving 04 november 2009 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • laden...
  • -Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de begroting 2010 vast te stellen. Dit is de eerste begroting waarin het beleid van het collegeprogramma is verwerkt. De opzet is zodanig gewijzigd, dat de doelen van de gemeente transparanter en concreter in beeld worden gebracht. -goedkeuren (concept)begroting 2010 Paswerk-Jaarverslag Leerplicht 2008-2009-begroting 2010-schooljaar 2008 - 2009-voordracht nieuw bestuurslid en herbenoeming bestuursleden-Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
    laden...