Commissie Samenleving 10 juni 2010 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -Verslag commissie Samenleving 10 juni 2010-2010-05-19-lijst ingekomen stukken raad 1 juli 2010-Commissieagenda-2010-05-27
    laden...
  • -jaarverslag en jaarrekening Paswerk 2009, concept- kennis te nemen van - en in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening van Paswerk over 2009; in te stemmen met de bestuurskosten;. in te stemmen met het aandeel in de kosten van het exploitatietekort 2009. -Burgemeester en wethouders stellen de raad voor raadskrediet tbv Dorpshuis Vogelenzang-vaststellen div. verordeningen WIJers-De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, het bestuur van de openbare basisscholen, heeft de concept-jaarrekening 2009 toegezonden. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de jaarrekening goed te keuren. Het jaar 2009 is afgesloten met een negatief resultaat van € 29.599,--.-accountantsverklaring-Paswerk-jaarverslag en jaarrekening 2009, Stichting STOPOZ
    laden...