Vergaderingen Commissie Samenleving op 08 oktober 2014

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.