Vergaderingen Commissie Samenleving op 12 november 2014

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.