Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Presidium, 28 januari 2015 20:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
28 jan. 2015, 20:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Uitwerking motie regionale samenwerking in griffiers kring Kennemerland Stand van zaken handreiking regionale samenwerking voor griffiers en raadsleden en voorstel om Bloemendaal als proeftuin aan te melden voor de begeleidende workshop.
  • Door het presidium is een aantal jaren geleden bijgaande handreiking voor het stellen van vragen vastgesteld. De essentie is het kanaliseren van vragen en het onderscheiden van politieke en technische vragen. Daarbij is uitgangspunt dat technische vragen van de raad over dossiers of raadsvoorstellen, zo snel en efficiënt mogelijk kunnen worden gesteld en beantwoord. Politieke vragen (art 40) kennen een eigen route en worden beantwoord via een collegebrief. Mede naar aanleiding van de voorbereiding van de extra raad van 22 januari 2015 is door de plaatsvervangend voorzitter een gesprek over deze werkwijze toegezegd.  De afhandeling van technische en artikel 40 vragen  Informatieverstrekking over afhandeling van artikel 40 en technische vragen via griffiebericht en het overzicht op het RIS.  Balans tussen het stellen van artikel 40 vragen, technische vragen en het debat dat in de commissies kan worden gevoerd.  Andere relevante vragen over dit onderwerp.
  • De griffie en ambtelijke organisatie hebben de notities die zij beide hebben opgesteld, samengevoegd. Dit eerste concept graag ter bespreking in het presidium.
  • De raadsagenda is gewijzigd op de volgende punten:  Besloten agenda over aanbeveling herbenoeming vervalt.  Agendapunt over herbenoeming vervalt.  Raadsvoorstel benoeming raadslid Mw. Meulemans voor GroenLinks ter vervanging van Mw vd Burgt.  Eventueel: raadsvoorstel benoeming wethouder GroenLinks.
  • Plannen datum functioneringsgesprek griffier

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen