Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 11 november 2008 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
11 nov. 2008, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Initiatiefvoorstel "intrekken voorwaardelijke privaatrechtelijke toestemming aanleg lichtmasten hockeyclub HBS te Bloemendaal"-bergweg 1A, plaatsen 8 lichtmasten-verlenen privaatrechtelijke toestemming voor uitbreiding verlichting kunstgrasvelden invoeren gemeentegaranties voor sportverenigingen-uittreksel raadsverslag 27 maart 2008, punt 13-Vragen PvdA inz Lichtmasten HBS voor behandeling in extra raad 20 -11-2008-beantwoording schriftelijke vragen PvdA lichtmasten HBS-advies uitbreiding-brief aan buurtbewoners-verzoek voorkomen bouw lichtmasten Bergweg 1A namens dhr. J.V.P.J. Brada, dhr. M.W. Floris en de Stichting Naaldenveld-plaatsen lichtinstallatie nabij kunstgrasvelden Aerdenhoutse Mixed Hockeyclub Rood-Wit; namens dhr. J.V.P.J. Brada, dhr. M.W. Floris en de Stichting Naaldenveld.