Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 21 februari 2008 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
21 feb. 2008, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Notulen informatieve raadsbijeenkomst 21 februari 2008 over het Marinehospitaalterrein-2008-01-31-2008-01-21-2008-01-21-2008-02-21
  • -in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksverslag "Onderzoek naar kaderstellende rol gemeenteraad op financieel gebied", met in achtneming van de aanbiedingsbrief van de Rekenkamer aan de gemeenteraad (nr. 2008000232).-een krediet van € 141.000 beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van 10 stuks parkeerautomaten ten behoeve van de gemeentelijke exploitatie van de parkeerterreinen op de Kop van de Zeeweg.-Voorgesteld wordt de Bouwverordening Bloemendaal 2007 vast te stellen overeenkomstig de door de VNG voorgestelde wijzigingen.-motie rapport externe deskundigen, "Rapport van bevindingen inzake stedenbouwkundige ontwikkelingen locatie voormalig Marinehospitaal te Overeveen"-uitnodiging-Goor, R.L.S. van-tussen raad en burgemeester-rapport afvalproblematiek Bloemendaal en Bennebroek, januari 2008-beroepschrift tegen besluit 2007020960 inzake voorkeursrecht gronden gebied Vogelenzang N-O-goedkeuring belastingverordening rioolrechten Bloemendaal 2008-verzamelbrief januari 2008