Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 18 februari 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
18 feb. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -notulen raadsvergadering 28-01-2010-2010-02-18
  • -Overheveling budgetten 2009 en 2010-Vaststelling bestemmingsplan Bloemendaal-Dorp, 4e herziening, bouwplan Kerkplein 16-onderzoek voortgang rekenkamer onderzoeken-lijst van toezeggingen B&W januari 2010-Nota Weerstandsvermogen 2010 Gemeente Bloemendaal-informatie gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010-informatie gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010-informatie gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010-wijziging van de Wet op de lijkbezorging-wijziging van de Wet op de lijkbezorging-wijziging van de Wet op de lijkbezorging-wijziging van de Wet op de lijkbezorging-Gemeente Pekela, raad 26-1-2010-onderzoek naar ervaringen van mensen met een lichamelijke beperking op de arbeidsmarkt-onderzoek naar ervaringen van mensen met een lichamelijke beperking op de arbeidsmarkt-onderzoek naar ervaringen van mensen met een lichamelijke beperking op de arbeidsmarkt-verzoek en zonodig sommatie in verband met dreigende bomenkap de toestemming hiertoe aan AM te onthouden (verzoek reactie voor 04-02-2010 16.30 uur)-van de Provincie Noord Holland voor eenmalig groot onderhoud van Dorpshuizen in de provincie (2009)-ledenbrief-ledenbrief-herziening model telecommunicatieverordening, ledenbrief 10/011-herziening model telecommunicatieverordening, ledenbrief 10/011-herziening model telecommunicatieverordening, ledenbrief 10/011-herziening model telecommunicatieverordening, ledenbrief 10/011-ledebrief-ledenbrief doelmatig waterbeheer-UvW voorstel waterbeheer-ledenbrief-ledenbrief 10/017: bedragen leerlingenvervoer 2010-2011-ledenbrief 10/016: besluit personeel veiligheidsregio's en andere brandweerontwikkelingen-verbouwingsplannen Dorpshuis Vogelenzang-nieuwsbrief februari, nr. 2-attendering op aangepaste website-reactie n.a.v. de commissievergadering d.d. 14-01-2010-gemeentelijk internationaal beleid anno 2009-Inspectie Openbare Orde en Veiligheid-inzicht in werkwijze Antifascistische Actie-blijven bestaan grote amateurkoren-nazending tbv vergadering Algemeen Bestuur dd 08-02-2010-gemeentelijk internationaal beleid anno 2009-werkplan 2010 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid-agenda-opmerkingen-uitnodiging behandeling geding dd 02-03-2010, Vogelenzangseweg 41b-Volwassenenonderzoek 2008 regio Kennemerland, december 2009-FLO-overgangsrecht: informatie nieuwe ronde aanleveren werkgevers- en werknemersgegevens 2010

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen