VergaderingVergadering van Raad
Datum: 02-11-2017 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
2
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage