VergaderingVergadering van Raad
Datum: 26-01-2017 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage