VergaderingVergadering van Raad
Datum: 07-07-2022 19:00 uur


Raadzaal
1
0
0
0
2
1
1
Voorzitter: E.J. Roest
Griffier: J. Witte
2
4
1
4
7
2
7
10
2
5
1
5
6
1
0
3
1
2
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage