Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Agendacommissie, 27 augustus 2014 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
27 aug. 2014, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Collegeprogramma wordt 2 september aan de raad aangeboden. Kan het CVO adviseren over de eventuele behandeling in commissie en/of raad van oktober?  Heeft het CVO nog voorstellen voor het agenderen van ingekomen brieven of collegebrieven die op het LIS zijn binnengekomen?  Voor het voorbereiden van de begroting 2015 wordt gelegenheid gegeven voor het bespreken van technische vragen. Hiervoor is een extra commissievergadering gepland op 2 oktober aanstaande. Keuze is commissievergadering of markt met ronde tafelgesprekken met MT.
  • De vergadering van 25 juni 2014 heeft niet plaatsgevonden.
  • • Wat de griffie betreft geen specifieke aandachtspunten. Te publiceren na het CVO van 27 augustus 2014
  • 8 Termijnagenda

    Bespreekpunt
    • Er is een nieuwe opzet voor de termijnagenda gemaakt en deze wordt vandaag ter bespreking voorgelegd aan het CVO.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen