Raadsinformatiemarkt Sociaal Domein

21 februari 2012

De primaire doelstelling van de markt is om u te informeren over de stand van zaken in de verbindingen tussen de drie decentralisaties en de voortgang van de praktijkwerkplaatsen van Hof 2.0 (inclusief financiƫle aspecten voor zover bekend). Dit dient ook om u voor te bereiden op de besluitvorming in de Kadernota. Hieronder vindt u het programma: 19.00 uur ontvangst 19.15 uur algemene toelichting op de transitie van en de verbindingen in het sociaal domein door Wianne Brandt, programmamanager 19.45 uur speeddate met koffie, mogelijkheid om vragen te stellen aan alle projectleiders (AWBZ, WWNV en Jeugdzorg, praktijkwerkplaatsen Hof 2.0) 20.15 uur parallelle discussiegroepen, ingedeeld naar de drie te onderscheiden doelgroepen uit Hof 2.0, onder leiding van de organiserende raadsleden. We streven ernaar dat onze partners in deze discussiegroepen hun reflectie geven op wat zij in de praktijk ervaren. Groep 1: zelfredzame burgers Groep 2: burgers met (dreigend) tijdelijk regieverlies Groep 3: burgers met langdurig regieverlies 20.45 uur plenaire terugkoppeling uit de discussiegroepen door de organiserende raadsleden 21.00 uur afsluiting Voor deze raadsmarkt worden ook vertegenwoordigers van onze partners en regiogemeenten uitgenodigd. Wij hopen u tijdens deze raadsinformatiemarkt te mogen verwelkomen

Terug