Persbericht n.a.v. raadsvergadering 23 februari 2012

Raad spreekt opnieuw over afschrijvingstermijn centrale huisvesting

Op 23 februari 2012 behandelde de gemeenteraad van Bloemendaal een gewijzigde agenda.

Nieuw raadslid geïnstalleerd

De raad heeft afscheid genomen van mw. M. Verkaik-Vernooij als lid van de gemeenteraad van Bloemendaal. Dhr. G. Beusen uit Bennebroek is beëdigd als nieuw raadslid voor de fractie van het CDA.

Kijk op http://gemeenteraad.bloemendaal.nl -> Laatste vergaderingen -> 23 februari 2012 -> onderwerp 5

Duurzaamheids- en milieuprogramma 2012

Jaarlijks stelt de gemeenteraad op grond van de Wet milieubeheer een duurzaamheids- en milieuprogramma vast met de wettelijke milieutaken en de geplande activiteiten in het kader van het gemeentelijk speerpunt duurzaamheid. Dit eerst als bespreekpunt aangemelde onderwerp is als hamerpunt ongewijzigd vastgesteld.

Verzoek om partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied

De behandeling van dit verzoek is uitgesteld tot maart vanwege nieuwe ontwikkelingen.

Interpellaties inzake afschrijvingstermijn centrale huisvesting

De interpellaties van LB en PvdA over de afschrijvingstermijn centrale huisvesting zijn gezamenlijk besproken. Een motie van LB en PvdA waarin werd gevraagd dat de correctheid van de afschrijvingstermijn door de provincie schriftelijk moet worden bevestigd en er een overzicht van de exploitatiekosten moet, is verworpen. LB, PvdA en CDA stemden voor.
Kijk op http://gemeenteraad.bloemendaal.nl -> Laatste vergaderingen -> 23 februari 2012 -> onderwerp 10 en 10a

Interpellatie inzake Linnaeushof

De PvdA heeft opheldering gevraagd over geruchten dat de grond van de Linnaeushof doorverkocht zou zijn. De wethouder zal na onderzoek hierop terugkomen.

Kijk op http://gemeenteraad.bloemendaal.nl -> Laatste vergaderingen -> 23 februari 2012 -> onderwerp 10b

 

U bent altijd welkom op de publieke tribune in het gemeentehuis in Overveen bij de vergaderingen van de gemeenteraad van Bloemendaal. Raads- en commissievergaderingen zijn live maar ook achteraf per onderwerp en per spreker te bekijken op http://gemeenteraad.bloemendaal.nl.

U kunt een raadsvergadering ook volgen via AB Radio - Kennemerland: 105.8 FM of Bloemendaalse Kabel: 89.0 mHz . Op http://gemeenteraad.bloemendaal.nl  staan vanaf een week vóór de vergadering de vergaderstukken bij de betreffende datum. Hier vindt u ook de besluitenlijsten van iedere vergadering zodra ze goedgekeurd zijn in de eerstvolgende vergadering.

  • 24 februari 2012
Terug