techniek laat raadscommissie in de steek

De raadscommsisie Bestuur en Middelen is opgeschort naar donderdag 22 maart om 19.00 uur voorafgaand aan de commissie Grondgebied.
De techniek liet het afweten, waardoor helaas het rapport van de commissie die die de integriteitsvraag rond P. Boeijink heeft onderzocht, niet kon worden behandeld.

  • 20 maart 2012
Terug