Gesprek OR van Paswerk en Gemeenteraad van Haarlem

Beste raadsleden,
Als deelnemende gemeenten spreken we al enige tijd over de toekomst van Paswerk. Dit is aanleiding geweest voor de gemeenteraad van Haarlem om het initiatief te nemen tot een gesprek met de OR van Paswerk. Dit gesprek vindt plaats op 10 mei van 15.30u tot 16.30u op het Stadhuis van Haarlem. Exacte locatie volgt. 
Bij deze nodigen we ook graag alle geïnteresseerde raadsleden uit de overige deelnemende gemeenten uit om aan dit gesprek deel te nemen.
Het doel van het gesprek is om met de medewerkers vertegenwoordiging in gesprek te komen over de toekomst van Paswerk. Zoals bekend spreken wij momenteel over verschillende scenario's. Wij zijn erg benieuwd hoe de OR hier tegenaan kijkt. Het gaat daarbij om onderkennen van risico's, maar ook om het signaleren van kansen. 
Wilt u via onze griffie laten weten als u aanwezig wilt zijn, middels een email aan griffiebureau@haarlem.nl
En mocht u al concrete vragen hebben voor de OR, mail ze dan naar merijnsnoek@me.com. Deze vragen zullen dan vooraf aan de OR worden doorgezonden.
M.v.g.
Merijn
CDA Haarlem
Merijn Snoek
Fractievoorzitter
Tel.: 06-28594760
Email: merijnsnoek@me.com

  • 01 mei 2012
Terug