Vervolg commissie grondgebied

De commissie Grondgebied van 5 juli 2012, wordt op 10 juli vervolgd.
Op de agenda staan nog de colgende onderwerpen:

11. Rapport van het Platform NOG Beter en de reactie daarop van het college van B&W
                     (Op verzoek van het CDA)
11a  Voortgang vergunningsaanvraag Elswoutshoek
                     (Op verzoek van de VVD)
12. Stand van zaken projecten
13. Mededelingen college van B&W
14. Sluiting

  • 06 juli 2012
Terug