De Raad in uw dorp

02 oktober 2012

Op woensdag 17 oktober 2012 zal de gemeenteraad haar eerste van een reeks van vijf dorpskernenbezoeken aftrappen in Aerdenhout. Het doel van deze avond is dat de gemeenteraad met inwoners van gedachten wisselt over thema’s die in de dorpskern spelen.

Inwoners van Aerdenhout zijn vanaf 20 uur welkom inde aula van het Montessori College in Aerdenhout. De avond begint met een inloop-/informatiemarkt en eindigt met een plenaire gespreksronde waarbij u antwoord krijgt op uw vragen en/of opmerkingen. Rond 22.00 uur verwachten we de bijeenkomst te sluiten.

De volgende dorpskernenbezoeken vinden plaats in: Overveen (22 november) en begin 2013 in Bennebroek, Bloemendaal en Vogelenzang.

Terug