Positieve sfeer tijdens eerste ‘Raad in uw dorp’

18 oktober 2012

raad-in-uw-dorp-aerdenhout1De gemeenteraad van Bloemendaal wil graag in gesprek met zijn inwoners en horen wat er speelt in de vijf dorpskernen. Met die insteek zijn de gespreksavonden 'De raad in uw dorp' opgezet. Met ruim 20 vooraf ingediende vragen en de goede opkomst lijkt de opzet van de eerste avond in Aerdenhout geslaagd.

Na een aftrap door raadslid Richard Kruiswijk waaierden de bezoekers uit over diverse thematafels waar zij met de aanwezige raadsleden in gesprek konden gaan. Wonen, omgeving, Haringbuys en de gemeentelijke huisvesting waren enkele onderwerpen die op tafel kwamen. Ook cultuur, fluisterasfalt, het wildviaduct en de democratie werden besproken.

Na de pauze schoven de meeste aanwezigen aan bij een andere thematafel om ook daar hun vragen te stellen over of kritiek te uiten op gemeentelijk beleid. Anderen bleven zitten om het onderwerp wat verder uit te diepen. Binnen het thema groen werd specifiek aandacht gevraagd voor 'adopteer een bloemperk' waarbij het groen door de gemeenschap kan worden onderhouden. Ook handhaving kwam bij alle thema's aan bod, met het verzoek aan de raad om dat als belangrijk aandachtspunt mee te nemen.

Daarnaast is gesproken over de wens om seniorenwoningen op het Haringbuys terrein te bouwen. De genoemde onderwerpen zullen ongetwijfeld worden besproken in de commissie- en raadsvergaderingen. Een opmerking dat de gemeente best meer mag appelleren aan de saamhorigheid van de inwoners wordt goedkeurend ontvangen in de zaal.

Een overzicht van vraag en antwoord, wordt gepubliceerd op de website van de gemeenteraad,

gemeenteraad.bloemendaal.nl en de algemene website van de gemeente www.bloemendaal.nl.

 

Terug