Overzicht van nieuwsberichten november 2012

Open gesprekken in Overveen tijdens De Raad in uw Dorp 23 november 2012

Woensdag 22 november reisde een delegatie van raadsleden af naar de aula van het Kennemer Lyceum in Overveen om in gesprek te gaan met de dorpsbewoners. Het werd een constructieve avond, waarbij raadsleden en inwoners op een open wijze met elkaar in gesprek raakten. De vragenstellers kregen van elk politiek perspectief een visie op hun vragen toegelicht.

uitstel informatieavond Brederodelaan herinrichting van de Brederodelaan tussen de Zomerzorgerlaan 22 november 2012

U kunt via onderstaande link naar de informatie over dit uitstel

Kpvv Flits november 2012 13 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de KpVV Flits van november 2012

VNG bijzondere ledenbrief regeerakkoord 13 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de VNG bijzondere leden brief regeerakkoord

VNG ledenbrief inzake inzet van de gemeenten voor de kabinetsformatie "Samen sterker uit de crisis". 13 november 2012

Op 1 oktober jl. sloot de termijn voor de indiening van amendementen op voorstellen die in de Buitengewone ALV van 12 oktober a.s. aanhangig zijn. Er zijn amendementen ingediend door de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en door de gemeente Nijmegen, mede namens een aantal andere gemeenten. De amendementen hebben alle betrekking op de inzet van de gemeenten voor de kabinetsformatie “Samen sterker uit de crisis”.

Plaatsing nieuwsbrief VNG over Advies Van der Vlist Verpakkingenakkoord 13 november 2012

Inzien nieuwsbrief VNG over Advies Van der Vlist Verpakkingenakkoord op onderstaande link.

Commissievergaderingen november 12 november 2012

Aan de commissievergaderingen zijn enkele onderwerpen toegevoegd. Klik de title voor meer informatie.

Ingetogen begrotingsavond Bloemendaal 09 november 2012

Donderdag 8 november 2012 vond de Begrotingsraad van de gemeente Bloemendaal plaats. De Begroting 2013 werd door de raad aangenomen met alleen de stem van Liberaal Bloemendaal tegen. Ingebrachte amendementen en moties werden grotendeels door het college overgenomen.

Recent toegevoegde Collegebrieven 09 november 2012

De onderstaande collegebrieven zijn recent toegevoegd aan de lijst ingekomen stukken

Op 16 november a.s de vrijwilligersavond in het gemeentehuis van Bloemendaal 09 november 2012

Op 16 november a.s de vrijwilligersavond in het gemeentehuis van Bloemendaal van 19:00 uur tot 22:00 uur.

Algemene beschouwingen GroenLinks fractie uitgesproken in de begrotingsraad op 8 november 2012 09 november 2012

Algemene beschouwingen uitgesproken in de begrotingsraad op 8 november 2012.

Algemene beschouwing van de VVD fractie uitgesproken in de begrotingsraad van 8 november 2012 09 november 2012

Algemene beschouwing van de VVD n.a.v. de begrotingsraad van 8 november 2012

Algemene beschouwingen van de CDA fractie uitgesproken in de begrotingsraad van 8-11-2012 09 november 2012

Onderstaand treft u de Algemene beschouwingen van de fractie van het CDA, uitgesproken in de begrotingsraad van donderdag 8 november jl.

De informatie over het MRA Congres 2013 voor 7 februari a.s. staat onder de tab evenementen 06 november 2012

De informatie over het MRA Congres 2013 voor 7 februari a.s. staat onder de tab evenementen

Themabijeenkomst gemeentelijke huisvesting van 1 november 2012 03 november 2012

Klik titel voor persbericht.

Nieuwsflits KpVV oktober 2012 02 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de nieuwsflits van de KpVV.

Nieuwsbrief Metropoolregio 02 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de nieuwsbrief van de Metropool Regio Amsterdam

Nieuwsbrief Eneco 02 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de nieuwsbrief van Eneco van oktober