Themabijeenkomst gemeentelijke huisvesting van 1 november 2012

03 november 2012

Gisterenavond 1 november 2012 vond een extra thema-avond plaats over de gemeentelijke huisvesting in Bloemendaal. Na het raadsdebat over de uitkomsten van de burgerpeiling in september vroeg de GroenLinks fractie om een moment van bezinning. De gehele raad stond achter het voorstel een informatiebijeenkomst te organiseren waarin alle aspecten en scenario's van de huisvesting nog eens aan bod konden komen.

In een volle raadszaal opent de onafhankelijk voorzitter de avond door in gesprek te gaan met diverse aanwezigen. Inwoners krijgen zo de gelegenheid hun twijfels op tafel te leggen. Hierbij werd met een schuin oog gekeken naar mogelijke knelpunten uit het nieuwe regeerakkoord, zoals het BTW-compensatiefonds.

De raad krijgt het proces van besluitvorming tot nu toe gepresenteerd. De mogelijke scenario's worden tegen elkaar afgezet met het bijbehorende kostenplaatje: opknappen van huidige locaties, verbouw/uitbreiding van één locatie, nieuwbouw op één locatie en een twee-locatie variant (verbouwen/uitbreiding gemeentehuis en locatie Brouwerskolk). Het college van Bloemendaal blijft van mening dat het één-locatie scenario de beste en meest voordelige oplossing is voor het huisvestingsprobleem. Dat ligt met name in de efficiencywinst die hierbij behaald wordt en aansluiting bij gewenste bedrijfsvoering. Bij het 'nieuwe' definitieve ontwerp, met grotendeels nieuwbouw, kan het vloeroppervlak met nog eens 500m2 worden gereduceerd, wat een extra bezuiniging oplevert t.o.v. de andere scenario's.

Het overzicht van scenario's en besluitvorming levert boeiende discussies op. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek, bezorgde bewoners zetten stevig in op de bezwaren die zij zien in de plannen. Deskundigen en ambtenaren trachten op alle vragen en opmerkingen een reactie te geven.

In het betoog van het Comité van Bezorgde Bewoners wordt duidelijk dat zij hun twijfels houden over de financiële onderbouwing van de plannen, verantwoording van de rentekosten en afschrijvingstermijnen. Ook hierbij komt de wijziging in het BTW-compensatiefonds aan bod. Het comité wijst nogmaals op hun voorstel de huidige locaties tot minimaal niveau op te knappen.

Na een korte pauze neemt de heer Toornend, een bouwkundige, het woord. Hij spreekt zijn zorg uit over de haalbaarheid van de verbouwplannen van juni jl. Door het afgraven van de zandgrond aan de zuidzijde zou extra belasting, door de uitbreiding bovenop het bestaande gebouw, niet mogelijk zijn. Met gehele nieuwbouw zou dit risico grotendeels tenietgedaan worden.

Ook Het Nieuwe Werken kwam aan bod. De heer Mencke, gemeentesecretaris van Hoorn en voorheen Heiloo en Heerhugowaard, licht toe waarom een gemeente baat heeft bij een modernere dienstverlening en de huisvesting die daarbij hoort. In Heerhugowaard kregen inwoners door de transparantie van het nieuwe gebouw zelfs een positiever beeld van de gemeente. Voor de gemeentelijke organisatie zelf had het ook voordelen: betere balans tussen werkzaamheden, efficiënter gebruik van ruimte en meubilair, flexibiliteit, meer openheid en betere bereikbaarheid van collega's.

Positieve gevolgen waren een grote daling in het ziekteverzuim en stijging van de medewerkerstevredenheid. In zijn huidige gemeente Hoorn waar, net als in Bloemendaal, ook op meer locaties gewerkt wordt, ervaart de heer Mencke het heen en weer verkeer tussen de locaties als vervelend. Er liggen dan ook plannen om naar één locatie te gaan.  

De laatste spreker van de avond was de heer Nelissen, projectleider huisvesting van de gemeente Heemskerk. Zijn betoog ging over de praktische zaken van de verbouwing van het gemeentehuis in Heemskerk.

U kunt de bijeenkomst terugkijken op de website van de gemeenteraad,

gemeenteraad.bloemendaal.nl 

Terug