Commissievergaderingen november

Commissie Bestuur&Middelen

Aan de conceptagenda is het punt “Beslissing op bezwaar afwijzing referendumverzoek II” toegevoegd als agendapunt 12a vanwege de fatale termijn.

Aan agendapunt 13 is de Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting ontwerpfase toegevoegd. Over dit onderwerp zal door de architect een presentatie gehouden worden.

Commissie Grondgebied

Aan de conceptagenda is, naar aanleiding van de begrotingsraad op 8 november, het punt “Initiatiefvoorstel PvdA: Brief met verzoek prealabel advies ARO inzake Elswouthoek” toegevoegd als agendapunt 10a, onder meningsvorming.

Eveneens is, op verzoek van de VVD, het punt “NOG/Duinpolderweg” aan de agenda toegevoegd als agendapunt 10b, onder Informatie&Oriëntatie. Aan dit agendapunt is de rapportage van de heer Bunnik toegevoegd.

  • 12 november 2012
Terug