Open gesprekken in Overveen tijdens De Raad in uw Dorp

20121122-de-raad-in-uw-dorp-overveenWoensdag 22 november reisde een delegatie van raadsleden af naar de aula van het Kennemer Lyceum in Overveen om in gesprek te gaan met de dorpsbewoners. Het werd een constructieve avond, waarbij raadsleden en inwoners op een open wijze met elkaar in gesprek raakten. De vragenstellers kregen van elk politiek perspectief een visie op hun vragen toegelicht.

Na een plenaire opening door de dagvoorzitter was het de bedoeling in kleine groepjes op basis van thema’s met elkaar in gesprek te gaan. Een grote meerderheid van de aanwezige Overveners was echter voor een geheel plenair verloop van de avond. 

Voor de pauze werd onder andere ingegaan op het installeren van zonnepanelen, de rommel langs de Zeeweg bij circuit- en stranddagen, laadpalen voor elektrische auto’s, de ontwikkelingen rond het PWN terrein en het aanpassen van woningen naar behoeften van oudere mensen.

Vervolgens werd stil gestaan bij vragen over Elswoutshoek. Raadsleden wijzen de inwoners erop dat het punt op 13 december a.s. wordt behandeld bij de commissie Grondgebied. De aanwezigen worden van harte uitgenodigd hierbij in te spreken om hun mening te uiten. In een korte reactie geeft de raad aan dat bij dit dossier rekening moet worden gehouden met precedentwerking voor andere landgoederen.

Na de pauze gaat het gesprek verder over de brandschade aan de noordzijde van het viaduct bij de randweg met Haarlem, gasmeters bij de voordeur, parkeerplaatsen, gebruik van een speelveldje en huisvesting voor starters. Inwoners vragen om een glasvezelnet. Het college is daar reeds mee bezig, maar maatschappijen lijken niet te staan springen dit door te leggen vanaf Heemstede.

De wens om van de westelijke randweg een tunnel te maken, wordt gedeeld door de raad, al is daarvoor geen budget beschikbaar. In de regionale structuurvisie staat echter wel de wens beschreven om te ondertunnelen.

Het opheffen van buslijn 81 ervaren de inwoners als heel lastig. De raad was te laat om die bus te ‘redden’, maar hoopt op goede voortzetting via een buurtbus. Deze is echter afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Connexxion staat positief tegenover deze plannen.

Ook wordt gevraagd naar de status van de plannen voor het gemeentehuis. Hierover wordt in december en januari verder gesproken in commissie en raad.

De heer Schell (PvdA) besloot de avond. “Ik ben blij dat de inwoners gekomen zijn en hun ervaringen over de leefomgeving gedeeld hebben. Het was erg leerzaam. Zo worden abstracte zaken heel concreet voor de raadsleden, door de voorbeelden die we nu gehoord hebben.”

  • 23 november 2012
Terug