Overzicht van nieuwsberichten december 2012

Vervolg commissie grondgebied en besloten vergadering 14 december 2012

Op 19 december om 19.30uur wordt de commissie grondgebied van 13 december vervolgd in de raadzaal van het gemeentehuis van Bloemendaal. Een besloten vergadering over Haringbuys en Marinehospitaalterrein zal in januari 2013 plaatsvinden, de datum volgt nog.

Recent toegevoegde Collegebrieven voor de Raadsvergadering van 20 december a.s. 07 december 2012

Collegebrieven benaderd u via de onderstaande linkjes Onderwerpen: Rapportage strandgerelateerde horeca, Notitie gymnastiekvoorziening Hartenlustschool, Beantwoording vraag CDA fractie met referentie tr 47 inzake risicobeheersing centrale huisvesting, Art. 40 vraag van de PvdA fractie inzake vervallen van buslijnen binnen de Gemeente Bloemendaal

Recent toegevoegde Collegebrieven voor de Raadsvergadering van 20-12-2012 03 december 2012

Onderstaande linkjes leiden u naar de Collegebrieven over; - Inzamelbeleid Textiel - Beheersplan openbare verlichting 2013-2016.