Vervolg commissie grondgebied en besloten vergadering

Op 19 december om 19.30uur wordt de commissie grondgebied van 13 december vervolgd in de raadzaal van het gemeentehuis van Bloemendaal.

Een besloten vergadering over Haringbuys en Marinehospitaalterrein zal in januari 2013 plaatsvinden, de datum volgt nog.

Verder wordt gegaan met agendapunt 9b. De eerste termijn met vragen aan mevrouw Schuttenbeld is afgerond, vervolgd zal worden met een uitwisseling van meningen over het rapport.

  • 14 december 2012
Terug