Overzicht van nieuwsberichten maart 2012

Besluiten gemeenteraad Bloemendaal van 29 maart 2012 30 maart 2012

Besluiten gemeenteraad Bloemendaal van 29 maart 2012

Toegevoegde collegebrieven 30 maart 2012

Op het RIS treft u onder de tab documenten de lijst ingekomen stukken met de meest recent toegevoegde collegebrieven.

techniek laat raadscommissie in de steek 20 maart 2012

De raadscommsisie Bestuur en Middelen is opgeschort naar donderdag 22 maart om 19.00 uur voorafgaand aan de commissie Grondgebied. De techniek liet het afweten, waardoor helaas het rapport van de commissie die die de integriteitsvraag rond P. Boeijink heeft onderzocht, niet kon worden behandeld.

Vervolg commissievergaderingen 15 maart 2012

Alle drie de commissies zullen in de week van 19 maart vervolg worden. Klik voor meer info.

Extra Presidium dinsdag 13 maart 2012 19.00 uur. 12 maart 2012

Extra Presidium dinsdag 13 maart 2012 19.00 uur. De commissie die in opdracht van het Presidium de feiten heeft geïnventariseerd over het integriteitvraagstuk inzake Elswouthoek, heeft de werkzaamheden afgerond en conclusies en een aanbeveling geformuleerd. Dinsdag 13 maart om 19.00 uur is er een extra Presidium in de kamer van de burgemeester. Doel daarvan is mogelijke vragen van het Presidium te beantwoorden maar bovenal wil de voorzitter graag een afspraak maken voor het proces van behandeling/bespreking van de rapportage in commissie en raad. Het Presidium is openbaar en uitsluitend de fractievoorzitters of hun vervangers hebben de gelegenheid het woord te voeren.