Overzicht van nieuwsberichten juli 2012

Extra raad op 26 juli 20 juli 2012

Op 26 juli 2012 zal er een extra raadsvergadering plaatsvinden over het Plan van Aanpak Elswoutshoek.

Persberichten 11 en 12 juli 2012 13 juli 2012

Hier treft u drie persberichten inzake de raadsvergaderingen van 11 en 12 juli aan

Vervolg commissie grondgebied 06 juli 2012

De commissie Grondgebied van 5 juli 2012, wordt op 10 juli vervolgd. Op de agenda staan nog de colgende onderwerpen: 11. Rapport van het Platform NOG Beter en de reactie daarop van het college van B&W (Op verzoek van het CDA) 11a Voortgang vergunningsaanvraag Elswoutshoek (Op verzoek van de VVD) 12. Stand van zaken projecten 13. Mededelingen college van B&W 14. Sluiting

Collegebrief inzake jaarbericht 2011 Halt Kennemerland 05 juli 2012

U kunt de Collegebrief inzake Jaarbericht 2011 Halt Kennemerland raadplegen op het RIS onder llijst ingekomen stukken.

Subsidies in bespreking in commissie samenleving 04 juli 2012

Subsidies in bespreking in commissie samenleving bloemendaal.

Op de kalender staat op 29 september a.s. de informatie over het regiocongres voor raadsleden 04 juli 2012

Raad op Zaterdag regiocongres voor raadsleden op 29 september a.s.

Aanbieden tweede referentieverzoek centrale huisvesting 04 juli 2012

Afbeelding:Aanbieden tweede referentieverzoek centrale huisvesting

Bloemendaal, 3 juli 2012 Comité Bezorgde Bewoners dient opnieuw referendumverzoek in Het comité Bezorgde Bewoners heeft op dinsdag 3 juli jl. voor de tweede keer een referendumverzoek ingediend bij de gemeenteraad. De bewoners vragen het voorstel voor de verbouwing van het gemeentehuis via een referendum voor te leggen aan de Bloemendaalse bevolking. In december werd ook een dergelijk verzoek ingediend. Dat verzoek werd destijds door een meerderheid van de gemeenteraad afgewezen. Het comité heeft nu, voor besluitvorming over het Definitief Ontwerp, opnieuw voldoende handtekeningen verzameld om een verzoek in te dienen. Burgemeester Ruud Nederveen nam als voorzitter van de gemeenteraad de handtekeningen in ontvangst. Ook ontving hij een brief gericht aan het college. De burgemeester bedankte de indieners voor hun actieve betrokkenheid en gaf aan het verzoek voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad besluit donderdag 12 juli 2012 over het referendumverzoek.

Besloten vergadering Bestuur en Middelen dinsdag 3 juli 2012. 03 juli 2012

Om 19.40 uur zal het besloten deel van de commissie Bestuur en Middelen starten, i.p.v. na afloop van de reguliere vergadering. De reden hiervoor is dat de PvdA en de commissievoorzitter van mening zijn dat er beter vergaderd kan worden als de vragen die op beslotenheid gesteld moeten worden, beantwoord zijn.