Overzicht van nieuwsberichten 2013

Ontvangst nieuwe bewoners van de Gemeente Bloemendaal 31 december 2013

Op 6 januari 2014 om 19:00 uur tot 20:00 uur ontvangt het Gemeentebestuur de nieuwe bewoners van de Gemeente Bloemendaal

Het Gemeentebestuur van Bloemendaal wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2014 31 december 2013

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie maandag 6 januari 2014 van 20:00 tot 22:00 uur

Vergaderingen commissies en raad in Bennebroek 09 december 2013

Alle vergaderingen zullen plaatsvinden in Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5.

Persbericht Begrotingsraad 31 oktober 2013 01 november 2013

Donderdag 31 oktober 2013 boog de Bloemendaalse gemeenteraad zich over de Begroting 2014. Hoewel de cijfers kloppen en de begroting sluitend is, vroeg de raad aandacht voor de jaren die voor ons liggen.

Begrotingsraad 31 oktober 2013 om 19.00uur 22 oktober 2013

De begrotingsraad op 31 oktober 2013 zal niet zoals gebruikelijk om 15.00uur van start gaan, maar om 19.00uur.

interpellaties Elswoutshoek door PvdA en GroenLinks raad 26 september 26 september 2013

De fracties van GroenLinks en PvdA hebben voor de raadsvergadering van vanavond, 26 september twee interpellaties aangekondigd over de ontwikkelingen rond Elswoutshoek. De eerste betreft de bouwaanvragen en de tweede gaat over het bestuurlijk proces. De interpellaties zijn te vinden op de agenda van de raadsvergadering van 26 september vanaf 14.00 uur.

GGZ inGeest en gemeente Bloemendaal tekenen samenwerkingsovereenkomst 24 september 2013

Op 23 september 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders een bezoek gebracht aan het terrein van GGZ inGeest te Bennebroek. Tijdens dit bezoek hebben de gemeente Bloemendaal en GGZ inGeest een samenwerkingsovereenkomst ondertekenend om te komen tot een door beide partijen gedragen ontwikkelingsplan voor deze locatie

De vereniging voor Bestuurskunde houdt haar Algemene Ledenvergadering op 3 oktober a.s. 19 september 2013

Voor verdere informatie raadpleegt u de evenementenkalender op het RIS

Landelijk symposium over de fusie van provincies, de visie op het binnenlands bestuur 18 september 2013

27 september 10.00 – 13.00 uur (locatie: de Unie - Culemborg) Voor informatie: www.seinstravandelaar.nl

Benefietconcert, zaterdag 28 september a.s. 13 september 2013

Benefiet concert in de de kApel aan de Potgieterweg 4 te Bloemendaal om 14:00 uur.

Op 14 december a.s. nemen de bewoners van de Gemeente Bloemendaal afscheid van het Gemeentehuis 13 september 2013

Het college heeft besloten om voor zaterdag 14 december een programma te laten samenstellen waarmee inwoners afscheid kunnen nemen van ons huidige gemeentehuis.

Conferentie Zelfredzaamheid en Participatie in Bloemendaal op 16 oktober 2013 04 september 2013

Zelfredzaamheid en Participatie in Bloemendaal Een bijeenkomst georganiseerd door De Gemeente Bloemendaal in samenwerking met Welzijn Bloemendaal en de Wmo-raad.

Burgemeester Nederveen ontvangt op 5 september a.s. om 16:00 uur alle 50 jaar gehuwden. 04 september 2013

Vijftig gouden bruidsparen uitgenodigd voor deze feestelijke middag. Het is de negende keer in Bloemendaal dat 50 jaar gehuwden gezamenlijk in het zonnetje worden gezet.

Bloemendaal eerste in regio met moderne bestemmingsplannen 28 juni 2013

De gemeente Bloemendaal heeft als eerste gemeente in Zuid-Kennemerland haar bestemmingsplannen geactualiseerd. Daarbij is het aantal bestemmingsplannen van 80 grotere en kleinere plannen teruggebracht naar niet meer dan 7. Deze majeure operatie bevordert de overzichtelijkheid maar ook de gelijkheid tussen burgers en bedrijven. Alle plannen hebben namelijk dezelfde structuurvisie als uitgangspunt. De gemeente is verheugd dat het proces in goede samenspraak met bewoners, bedrijven en met steun van de gemeenteraad is doorlopen. In het bijzonder is zij er trots op dat er een compromis is gevonden voor de oude kern Bennebroek. De opdracht van het Rijk om de bestemmingsplannen voor 1 juli van dit jaar te herzien is daarmee gehaald.

Huldiging Sportkampioenen Bloemendaal 25 juni 2013

Op woensdag 26 juni vanaf 19:00 uur vindt de huldiging van Bloemendaalse sportkampioenen tot 18 jaar plaats.

Twee nieuwe ‘groene’ auto’s voor Bloemendaal 25 juni 2013

Maandag 17 juni 2013 nam wethouder Annemieke Schep twee nieuwe ‘groene’ auto’s in ontvangst.

Zondag 7 juli a.s. Zomer Festival Nationaal Park Zuidkennemerland 25 juni 2013

Zomerfestival op het Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord rondom het thema Park ZuidKennemerland

15 juni 2013: Mobiel parkeren aan het Bloemendaalse strand 12 juni 2013

Invoering belparkeren in gemeente Bloemendaal

Veteranendag 22 juni a.s. 10 juni 2013

De landelijke veterenanendg zal plaatsvinden op zaterdag 22 juni a.s.

Gemeenteraad van Bloemendaal kan meer dan vergaderen alleen 07 juni 2013

Op 1 juni deed een selectie van de gemeenteraad van Bloemendaal voor het eerst mee aan de “Nacht van Bloemendaal”, die voor de 29e keer gehouden werd in de Tetterode sporthal in Overveen.

Politieke jongerendag 6 juni uitgesteld 04 juni 2013

Om maar direct met de deur in huis te vallen, de politieke jongerendag die op 6 juni 2013 staat gepland gaat niet door. Met oprechte spijt heeft het Kennemerlyceum moeten besluiten af te zien van deelname en dat was voor de twee andere scholen reden om ook niet mee te doen. Jammer, maar de voorbereiding is gereed en ligt op de plank. Vast en zeker voor een volgende politieke jongerendag, want aan de inhoud en opzet ligt het niet zo benadrukte de directeur van het Kennemer. Binnenkort zal in samenspraak met de scholen een nieuwe datum worden geprikt.

PvdA, LB en GroenLinks vragen met spoed extra raadsvergadering over ENECO 01 juni 2013

Aanleiding is het bericht in NRC Handelsblad van 31 mei 2013 over het voornemen van Eneco om op 5 juni aanstaande een convenant te tekenen met de gemeentes Bloemendaal, Noordwijk. en Zandvoort nav de wens van Eneco tot de aanleg van een windmolenpark op zee. Het voorstel is om op 3 juni een extra raadsvergadering te beleggen.

Woensdag 5 juni a.s. de wielerronde over 't Kopje. 27 mei 2013

Na 10 jaar weer een wielerronde over 't Kopje gehouden.

Samenwerken in de afvalwaterketen 24 mei 2013

Gezamenlijke bijeenkomst "Samenwerken in de afvalketen" op 18 juni a.s.

Regionale conferentie Samen voor jeugd 24 mei 2013

Presentatie over de landelijke ontwikkelingen in de Transitie Jeugdzorg

Het eerste Nationaal Congres Gemeenten & Sociale Media 23 april 2013

Samenwerken - Netwerken - Verbinden Op 23 mei 2013 zal het eerste Nationaal Congres Gemeenten & Sociale Media worden gehouden in EYE - het nieuwe filmmuseum in Amsterdam. Het NCGSM is bedoeld voor alle raadsleden en gemeenteambtenaren die te maken hebben met sociale media.

De laatste Raad in uw Dorp: ‘Een Bloemendaler is nooit tevreden’ 19 april 2013

Op 18 april jl. sloot de gemeenteraad van Bloemendaal haar toer langs de dorpen af in Bloemendaal. De belangstelling was groot. Zo groot dat de beoogde aula niet voor alle groepsgesprekken voldoende ruimte bood. De aanwezigen konden plaatsnemen in de schoolbanken van een van de klaslokalen. (Klik kop voor meer informatie)

Paul Rooyackers viert op 20 april 2013 zijn 40 jarig jubileum op het Montessori 11 april 2013

Alle oud-leerlingen vanaf 1950 t/m 2013 zijn welkom aanwezig te zijn.

BNG ERFGOEDPRIJS 2013 08 april 2013

Op 31 oktober 2013 zal voor de derde maal een cheque van € 25.000 worden uitgereikt aan de gemeente die op de meest bijzondere en opvallende wijze erfgoed een structurele plaats in haar beleid geeft. Alle gemeenten in Nederland kunnen meedingen naar deze prijs, die Cultuurfonds BNG beschikbaar stelt om gemeenten te stimuleren cultuurhistorie in te zetten als versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening en economie. De BNG Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van de Vereniging Kunsten '92.

Deze week heeft het college de volgende brieven aan u gezonden: 05 april 2013

openbaarheid van besluiten, verwerking amendementen Ontwerp Bestemmingsplan Bennebroek Oude Kern, Tussenrapportage Elswoutshoek, Toezenden vonnis Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij B.V., Ter beschikking stellen stage- en werkervaringsplaatsen binnen de gemeentelijke organisatie, Mogelijkheid van het creeren van een Brede schoolbibliotheek in Aerdenhout, Sms-dienst voor reisdocumenten en rijbewijzen, Toezenden dienstverleningsovereenkomst en basispakket Stichitng Halt, Aanvraag paardenbak op Elswoutshoek

De Gemeenteraad van Bloemendaal bezoekt de dorpskern Bloemendaal op 18 april a.s. 03 april 2013

Op donderdag 18 april 2013 organiseren de griffie van de Gemeente Bloemendaal de bijeenkomst " De Raad in uw dorp" in de aula van de Hartenlust Mavo, Vijverweg 31, 2061 GT in Bloemendaal. Om 19:45 uur staat de koffie voor u klaar. De avond start om 20.00 uur en u bent van harte welkom om met raadsleden van gedachten te wisselen over thema’s die uw dorp betreffen. Via deze website kunt u vooraf een vraag/opmerking insturen die deze avond onder de aandacht zal komen. De doorklik naar het formulier vindt u wanneer u dit bericht opent. Rond 22.00 uur verwachten we de bijeenkomst te sluiten.

Recent toegevoegde Collegebrieven kunt u inzien door onderstaande linkjes te volgen 28 maart 2013

Direct toegang tot recent toegevoegde brieven van het College aan de Raad.

Extra agendapunt referendum op raadsagenda 19 maart 2013

Besluit over het 'verzoek van Comité Bezorgde Bewoners tot het houden van een referendum over de verbouwing van het gemeentehuis' is aan de concept-raadsagenda toegevoegd.

Referendumverzoek verbouwing gemeentehuis 18 maart 2013

Bloemendaal, 18 maart 2012 Comite bezorgde bewoners dient referendumverzoek in bij de gemeenteraad van Bloemendaal.

Referendumverzoek verbouwing gemeentehuis van het comite bezorgde bewoners Bloemendaal 18 maart 2013

Het comite bezorgde bewoners zal vanmiddag om 14.00 uur aan de voorzitter van de raad een referendumverzoek over de gemeentelijke huisvesting aanbieden.

Vogelenzang aan tafel met raadsleden 11 maart 2013

Donderdag 7 maart jl. werd voor de vierde keer De Raad in uw Dorp georganiseerd door de Bloemendaalse gemeenteraad. Dit maal streken zij neer in Vogelenzang. Vanaf 19.45 uur druppelden geïnteresseerden binnen in het ‘nieuwe’ Dorpshuis

Lancering van de eerste Zonatlas in Noord-Holland 05 maart 2013

Op dinsdag 12 maart vanaf 16.30 vindt de lancering van de Zonatlas plaats in de Philharmonie te Haarlem

Lancering nieuw website www.raadsledenenveiligheid.nl 05 maart 2013

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) lanceert vandaag de website www.raadsledenenveiligheid.nl.

Persbericht: Koninklijke onderscheiding 86-jarige bewoner van Vogelenzang 05 maart 2013

Anderhalf keer " de wereld rond" met kleinzoon op de fiets. 20 kilometer heen en 20 kilometer terug. Al 16 jaar lang elke dag, door weer en wind. Sinds 1997 brengt de heer G.F. den Toom uit Vogelenzang zijn meervoudig gehandicapte kleinzoon Maarten op de fiets vanuit Vogelenzang naar de Mytylschool in Haarlem. Ook nu zijn gezondheid minder wordt maakt hij nog elke schooldag deze rit. Reden genoeg voor zijn dochter, de moeder van Maarten, om hem voor te dragen voor een onderscheiding. Op vrijdag 1 maart 2013 nam hij deze in ontvangst van burgemeester Ruud Nederveen

Dorpskernenbezoek Vogelenzang op 7 maart a.s. 01 maart 2013

Op donderdag 7 maart 2013 brengt de gemeenteraad van Bloemendaal een bezoek aan Vogelenzang. Inwoners zijn vanaf 19.45 uur van harte welkom in het Dorpshuis aan de Henk Lensenlaan. Een uitnodiging voor deze avond is huis-aan-huis verspreid.

Commissie samenleving vervroegd 20 februari 2013

De vergadering van de commissie samenleving op 27 februari is vervroegd van 19.30uur naar 19 uur.

Vervolg commissies Samenleving en Grondgebied 15 februari 2013

Klik de kop voor meer informatie.

De circulaire met als onderwerp Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, etc. 04 februari 2013

In onderstaand nieuwsbericht vindt u een link naar de circulaire met het onderwerp: Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wede en (onkosten) vergoeding wethouders, (onkosten) vergoeding raads- en commissieleden. Rechtspositiebesluit burgemeesters, rechtspositiebesluit wethouders en rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Herdenkingsbijeenkomst Trouw op 30 januari 2013. 01 februari 2013

Onderstaand vindt u een verslag van de Herdenkingsbijeenkomst van Trouw op 30 januari jl.

Maandag 4 februari a.s. eerste landelijke controle nl alert 01 februari 2013

Voor informatie klikt u onderstaande link

Recent toegevoegde Collegebrieven lijst ingekomen stukken februari 30 januari 2013

Recent toegevoegde Collegebrieven lijst ingekomen stukken februari. Collegebrief inzake voorstel beschikbaar stellen uitbreidingskrediet voor renovatie Bos en Duinschool.

Vervolg raadsvergadering 24 januari op 7 februari 2013 25 januari 2013

Klik kop voor meer informatie.

Recent toegevoegde College kunt u benaderen via onderstaande linkjes 25 januari 2013

Recent toegevoegde College kunt u benaderen via onderstaande linkjes. Onderwerpen: Collegebrief met als bijlage het memo grondwateroverlast winter 2012-2013. Collegebrief inzake afspraken VNG, IPO en Unie van Waterschappen met het Kabinet over de Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën)

Initiatiefvoorstel van concept raadsagenda af 24 januari 2013

Vanwege technische redenen heeft de VVD tijdens het presidium op 22 januari 2013 het "Initiatiefvoorstel VVD/D66/GL fractie: Opdracht tot realisatie van het gemeentehuis" ingetrokken. Daarmee is het onderwerp van de concept raadsagrenda van 24 januari 2013 gehaald.

Initiatiefvoorstel GroenLinks, D66 en VVD gemeentelijke huisvesting 22 januari 2013

In de commissie B&M van 8 januari heeft de VVD aangekondigd met een voorstel te zullen komen inzake gemeentelijke huisvesting. Dat initiatief is nu definitief bevestigd en het initiatiefvoorstel wordt ingediend door VVD, D66 en Groenlinks en zal op zeer korte termijn op de website zichtbaar zijn. Het verzoek is conform het RvO artikel 38 tijdig bij de voorzitter gemeld en zal nu worden geplaatst op de agenda van de eerstkomende raadsvergaderingen te weten die van 24 januari 2013.

Raadsinformatieavonden VRK op 29 januari en 11 februari a.s. 21 januari 2013

De VRK biedt een raadsinformatieavond aan over opkomsttijden en dekkingsplan.

31 januari: De Gemeenteraad bezoekt de dorpskern Bennebroek. 11 januari 2013

Bezoek van de dorpskernen door de raadsleden en duo-commissieleden in 2013. De dorpskern die nu bezocht wordt is Bennebroek. Voor verdere informatie, raadpleegt u onderstaand nieuwsbericht.

Herdenkingsbijeenkomst voor de oprichting van het Dagblad Trouw. 11 januari 2013

Op 30 januari 1943 kwamen in het huis van Gezina van der Molen, Klapheklaan 14 te Aerdenhout, op bezoek Jan Schouten, Ed van Ruller en Sieuwert Bruins Slot op bezoek om samen met de heren het “verzetsblad” Trouw op te richten. Ter herdenking van dit feit wordt in 2013 aan dit huis een gedenkplaat bevestigd. Deze gedenkplaat zal onthuld worden tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Bloemendaal.

Recent toegevoegde Collegebrieven lijst ingekomen stukken januari 11 januari 2013

Recent toegevoegde College kun u benaderen via onderstaande linkjes. Onderwerpen: Aanbiedingsbrief second opinions gemeentelijke huisvesting Art.40 vragen inzake gegevensverstrekking uit de GBA Revitalisering Elswouthoek visie op vervolgaanpak Planstudie Duinpolderweg Visie op vervolgaanpak Planstudie Duinpolderweg

Vervolg commissies 10 januari 2013

De commissies Bestuur&Middelen, Samenleving en Grondgebied zijn geschorst en zullen op 15 en 17 januari vervolg worden.