31 januari: De Gemeenteraad bezoekt de dorpskern Bennebroek.

11 januari 2013

31 januari: De raad in Bennebroek

De gemeenteraad van Bloemendaal vindt het belangrijk van inwoners te horen welke lokale onderwerpen hen bezig houden. We begrijpen dat u daarvoor niet iedere maand een van de raadscommissies kunt bijwonen. Daarom komen we graag een keer naar u toe. 

Op donderdag 31 januari 2013 organiseren we De Raad in uw dorp in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom om met raadsleden van gedachten te wisselen over thema’s die uw dorp betreffen. De avond begint met een plenaire gespreksronde. Indien hiertoe behoefte bestaat, zetten we de avond voort in kleinere groepen, verdeeld per thema. Rond 22.00 uur verwachten we de bijeenkomst te sluiten. 

Om de avond goed in te vullen, horen we graag vooraf waarover u het wilt hebben met de raadsleden.

Voor uw reactie kunt u bijgaand formulier gebruiken, te vinden op de website:  https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/bloemendaal/BMD_Raadsavond/new

Terug