Initiatiefvoorstel GroenLinks, D66 en VVD gemeentelijke huisvesting

22 januari 2013

In de commissie B&M van 8 januari heeft de VVD aangekondigd met een voorstel te zullen komen inzake gemeentelijke huisvesting.

Dat initiatief is nu definitief bevestigd en het initiatiefvoorstel wordt ingediend door VVD, D66 en Groenlinks en zal op zeer korte termijn op de website zichtbaar zijn.

Het verzoek is conform het RvO artikel 38 tijdig bij de voorzitter gemeld en zal nu worden geplaatst op de agenda van de eerstkomende raadsvergaderingen te weten die van 24 januari 2013.

 

 

Terug