Vervolg commissies Samenleving en Grondgebied

15 februari 2013

Op dinsdag 26 februari 2013 om 20uur, zal de vergadering van de commissie grondgebied van 14 februari vervolgd worden. Op de agenda staan nog: 8. Rondvraag; 14. Vaststellen Duurzaamheid- en milieuprogramma 2013; 13. Raadsbrief tijdelijk stopzetten Vogelenzang NO; 14. Ontwikkelingen Brouwerskolkgebied inclusief collegebrief Cobraspen; 15. Stand van zaken projecten; 16. Mededelingen college van B&W.

Op woensdag 27 februari 2013 om 19.30uur, zal de vergadering van de commissie samenleving van 13 februari vervolgd worden. Op de agenda staat het bespreken van de Begroting 2013 van STOPOZ, met het bestuur van STOPOZ.

 

Terug