Extra agendapunt referendum op raadsagenda

19 maart 2013

Op de concept-agenda is het ‘Besluit over het verzoek van Comité Bezorgde Bewoners tot het houden van een referendum over de verbouwing van het gemeentehuis’ daarom als agendapunt 17 geagendeerd en het ‘Beschikbaar stellen van middelen gemeentelijke huisvesting’ naar agendapunt 18 verplaatst.

Hier vindt u agendapunt 17, en hier de collegebrief over dit verzoek.

Bij dit agendapunt vindt u eveneens een concept Toewijzing en een concept Afwijzing.

Terug