Overzicht van nieuwsberichten 05 april 2013

Deze week heeft het college de volgende brieven aan u gezonden: 05 april 2013

openbaarheid van besluiten, verwerking amendementen Ontwerp Bestemmingsplan Bennebroek Oude Kern, Tussenrapportage Elswoutshoek, Toezenden vonnis Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij B.V., Ter beschikking stellen stage- en werkervaringsplaatsen binnen de gemeentelijke organisatie, Mogelijkheid van het creeren van een Brede schoolbibliotheek in Aerdenhout, Sms-dienst voor reisdocumenten en rijbewijzen, Toezenden dienstverleningsovereenkomst en basispakket Stichitng Halt, Aanvraag paardenbak op Elswoutshoek