De laatste Raad in uw Dorp: ‘Een Bloemendaler is nooit tevreden’

19 april 2013

Bijna 50 belangstellenden meldden zich bij de thematafels waar ze met raadsleden in gesprek gingen over verschillende onderwerpen. Er was een tafel voor Voorzieningen in de buurt, Groenzaken, Verkeer en veiligheid, Gemeentehuis, Overlast en Overige vragen.

De inwoners kregen veelal direct antwoord op hun vragen. Bij de afsluitende rondvraag aan een van de thematafels, hoorden de raadsleden: “Alles is wel besproken, maar een Bloemendaler is nooit tevreden". 

 

Bij de discussie over Verkeer en Veiligheid, die in het klaslokaal plaatsvond, waren de deelnemers zo diep met elkaar in gesprek dat ze zelfs het pauzedrankje overslaan. De andere groepen schoven bij een nieuw onderwerp aan of besloten nog even na te praten met enkele raadsleden.

 

De rode draad bij de verkeer- en veiligheidsdiscussie was handhaving. Fout parkeren, te hard rijden, maar ook overhangend groen zijn terugkerende onderwerpen van discussie. De raadsleden hebben toegezegd enkele vragen door te spelen naar het college.

 

Bij Voorzieningen was het belangrijkste onderwerp het verdwijnen van buslijn 81. Gelukkig konden de raadsleden daar – naar tevredenheid van de indieners – direct antwoord op geven. Het initiatief van een buurtbus van het Kennemer Gasthuis Noord, via Santpoort en Bloemendaal naar Overveen. Ook de stations worden daarbij aangedaan. Vanaf 2014 zal de buurtbus gaan rijden.

Station Bloemendaal zal ook vanaf 2014 een lift krijgen om de toegankelijkheid van het perron te verbeteren.

 

Het onderwerp afvalscheiding bleef ook deze avond niet onberoerd. De raadsleden lichtten toe dat voor de zomer van 2013 een evaluatie zal plaatsvinden over de tweewekelijkse inzameling. Wanneer blijkt dat hierbij voordeel wordt behaald, dan zal dit terugvloeien naar de burgers. De suggestie van inwoners om naast centrale papierbakken ook plastic containers te plaatsen, zodat de plastic zakken mogelijk kunnen vervallen, zal door de raad worden voorgelegd aan het college.

 

De avond verliep in een goede sfeer en menig bezoeker blijft nog even napraten met de aanwezige raadsleden. Op http://gemeenteraad.bloemendaal.nl kunt u in de loop van volgende week korte verslagen van de gesprekken nalezen.

Terug