Landelijk symposium over de fusie van provincies, de visie op het binnenlands bestuur

18 september 2013

Wat zijn de meningen en standpunten over het huidige proces van de beoogde fusie van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht?
- Dreigt er een impasse in het fusieproces van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland of is er gewoonweg meer tijd nodig?
- En leidt het uitstel tot afstel of tot meer draagvlak?
- Hoe verhoudt de schaalvergroting van deze drie provincies zich tot de schaalvergroting van de andere provincies en die van gemeenten?
- Levert samengaan meer voordelen op dan samenwerken?
- Welke ervaringen zijn er tot op heden met samenwerkende provincies?
- Hoe ziet het binnenlands bestuur er in 2020 uit, hoeveel provincies zijn er dan en hoe moet het proces richting 2020 verlopen?

 

Terug