Landelijk symposium over de fusie van provincies, de visie op het binnenlands bestuur

Wat zijn de meningen en standpunten over het huidige proces van de beoogde fusie van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht?
- Dreigt er een impasse in het fusieproces van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland of is er gewoonweg meer tijd nodig?
- En leidt het uitstel tot afstel of tot meer draagvlak?
- Hoe verhoudt de schaalvergroting van deze drie provincies zich tot de schaalvergroting van de andere provincies en die van gemeenten?
- Levert samengaan meer voordelen op dan samenwerken?
- Welke ervaringen zijn er tot op heden met samenwerkende provincies?
- Hoe ziet het binnenlands bestuur er in 2020 uit, hoeveel provincies zijn er dan en hoe moet het proces richting 2020 verlopen?

 

  • 18 september 2013
Terug