GGZ inGeest en gemeente Bloemendaal tekenen samenwerkingsovereenkomst

24 september 2013

Al sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw wordt op het terrein van GGZ inGeest (het voormalige ‘Geestgronden’) geestelijke gezondheidszorg geboden. De locatie vormde een eigen dorp met eigen voorzieningen. Zo was er een eigen keuken, kerk, medisch centrum, watertoren, begraafplaats, moestuin en boerderij aanwezig op het terrein. In de jaren ’80 is de manier waarop zorg geboden wordt veranderd. Dit heeft ertoe geleid dat tegenwoordig een groot deel van de zorg buiten instellingsterreinen geleverd wordt en veel panden leeg staan, zo ook op het terrein in Bennebroek. Het ooit zo levendige terrein is in de loop van de jaren verstild. Nu willen GGZ inGeest en de gemeente Bloemendaal dit unieke terrein weer nieuw leven inblazen en verder openstellen.Het verlenen van goede zorg aan haar cliënten staat voor GGZ inGeest voorop. Om dit te kunnen garanderen heeft GGZ inGeest een terreinvisie opgesteld. Hiervoor is een tweetal bijeenkomsten met omwonenden geweest. Het behoud van het terrein is namelijk ook in het belang van de inwoners van de kern Bennebroek. Het verder openstellen en verlevendigen van het terrein is een belangrijk uitgangspunt van de terreinvisie. In de visie wordt de maatschappij als het ware het terrein opgehaald. Wonen, werken en recreëren gaan dan ook samen met het verlenen van zorg. In de afgelopen maanden heeft GGZ inGeest overleggen gevoerd met de gemeente Bloemendaal over de toekomst van het terrein. Dit heeft geresulteerd in de getekende samenwerkingsovereenkomst en moet uiteindelijk leiden tot een nieuw bestemmingsplan.Hiermee is een belangrijke eerste stap naar een nieuwe toekomst voor het terrein gezet.

Terug