Overzicht van nieuwsberichten januari 2013

Recent toegevoegde Collegebrieven lijst ingekomen stukken februari 30 januari 2013

Recent toegevoegde Collegebrieven lijst ingekomen stukken februari. Collegebrief inzake voorstel beschikbaar stellen uitbreidingskrediet voor renovatie Bos en Duinschool.

Vervolg raadsvergadering 24 januari op 7 februari 2013 25 januari 2013

Klik kop voor meer informatie.

Recent toegevoegde College kunt u benaderen via onderstaande linkjes 25 januari 2013

Recent toegevoegde College kunt u benaderen via onderstaande linkjes. Onderwerpen: Collegebrief met als bijlage het memo grondwateroverlast winter 2012-2013. Collegebrief inzake afspraken VNG, IPO en Unie van Waterschappen met het Kabinet over de Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën)

Initiatiefvoorstel van concept raadsagenda af 24 januari 2013

Vanwege technische redenen heeft de VVD tijdens het presidium op 22 januari 2013 het "Initiatiefvoorstel VVD/D66/GL fractie: Opdracht tot realisatie van het gemeentehuis" ingetrokken. Daarmee is het onderwerp van de concept raadsagrenda van 24 januari 2013 gehaald.

Initiatiefvoorstel GroenLinks, D66 en VVD gemeentelijke huisvesting 22 januari 2013

In de commissie B&M van 8 januari heeft de VVD aangekondigd met een voorstel te zullen komen inzake gemeentelijke huisvesting. Dat initiatief is nu definitief bevestigd en het initiatiefvoorstel wordt ingediend door VVD, D66 en Groenlinks en zal op zeer korte termijn op de website zichtbaar zijn. Het verzoek is conform het RvO artikel 38 tijdig bij de voorzitter gemeld en zal nu worden geplaatst op de agenda van de eerstkomende raadsvergaderingen te weten die van 24 januari 2013.

Raadsinformatieavonden VRK op 29 januari en 11 februari a.s. 21 januari 2013

De VRK biedt een raadsinformatieavond aan over opkomsttijden en dekkingsplan.

31 januari: De Gemeenteraad bezoekt de dorpskern Bennebroek. 11 januari 2013

Bezoek van de dorpskernen door de raadsleden en duo-commissieleden in 2013. De dorpskern die nu bezocht wordt is Bennebroek. Voor verdere informatie, raadpleegt u onderstaand nieuwsbericht.

Herdenkingsbijeenkomst voor de oprichting van het Dagblad Trouw. 11 januari 2013

Op 30 januari 1943 kwamen in het huis van Gezina van der Molen, Klapheklaan 14 te Aerdenhout, op bezoek Jan Schouten, Ed van Ruller en Sieuwert Bruins Slot op bezoek om samen met de heren het “verzetsblad” Trouw op te richten. Ter herdenking van dit feit wordt in 2013 aan dit huis een gedenkplaat bevestigd. Deze gedenkplaat zal onthuld worden tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Bloemendaal.

Recent toegevoegde Collegebrieven lijst ingekomen stukken januari 11 januari 2013

Recent toegevoegde College kun u benaderen via onderstaande linkjes. Onderwerpen: Aanbiedingsbrief second opinions gemeentelijke huisvesting Art.40 vragen inzake gegevensverstrekking uit de GBA Revitalisering Elswouthoek visie op vervolgaanpak Planstudie Duinpolderweg Visie op vervolgaanpak Planstudie Duinpolderweg

Vervolg commissies 10 januari 2013

De commissies Bestuur&Middelen, Samenleving en Grondgebied zijn geschorst en zullen op 15 en 17 januari vervolg worden.